професионален домоуправител

професионален домоуправител

Нашите пакети за професионален домоуправител

2.80лв
професионален домоуправител - Пакет мини

Пакет мини
Водене на Домовата книга, съгласно ЗУЕС и вписване на етажната собственост в общината...

от 3.20лв
професионален домоуправител - Пакет Стандартен

Пакет Стандартен
Oкончателната цена се определя в зависимост от броя на апартаментите във входа...

от 6.99лв
професионален домоуправител - Пакет Разширен

Пакет Разширен
Събиране на ежемесечните вноски на съкооператорите и заплащане на дължимите такси на входа – за електроенергия, топлоенергия, вода и др...